Szkolenia

Wiedza prawnicza przydaje się w każdej dziedzinie życia. Znajomość przepisów jest szczególnie ważna dla prowadzących działalność gospodarczą. Dlatego, poszerzając ofertę swojej kancelarii, prowadzę szkolenia.

Jaki jest zakres szkoleń?

Szczegółowy plan omawianych zagadnień każdorazowo dostosowuję do potrzeb Klienta.

Prowadzę szkolenia z zakresu:

  • prawa cywilnego,
  • prawa gospodarczego i handlowego,
  • prawa pracy,
  • prawa wekslowego,
  • prawa administracyjnego

W szczególności proponowana przeze mnie tematyka szkoleń dotyczy sporządzania i uzupełniania weksli oraz deklaracji wekslowych, zasad odpowiedzialności cywilnoprawnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym , jak i niewykonaniem lub nienależytym wykonanie umowy, zasad obrotu wierzytelnościami, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych, praw i obowiązków stron stosunku pracy, zagadnień związanych z prawem nieruchomości.

Komu dedykowane są szkolenia?

Szkolenia przygotowuję dla firm, jak i instytucji, które chcąc podnieść poziom świadczonych przez siebie usług oraz wyposażyć swoich pracowników w wiedzę natury prawnej, przydatną w prowadzonej działalności.

Jak wygląda szkolenie?

Program szkolenia dostosowuję do indywidualnych życzeń Klienta, uwzględniając aspekty prawne wynikające z konkretnych projektów oraz przedsięwzięć biznesowych. Wiedzę przekazuję w jasny i zrozumiały dla uczestników szkolenia sposób.

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze mną.