Prawo własności intelektualnej

Coraz większą wagę przykłada się do tematyki własności intelektualnej. Głośno jest o prawach autorskich między innymi w kontekście publikacji zdjęć czy odtwarzania muzyki. Częściej też wszelkiego rodzaju wynalazki chronione są patentami. Dlatego pomagam Klientom jak najpełniej chronić ich prawa i dochodzić roszczeń.

Miałem również okazję być pełnomocnikiem stron w bardzo interesujących procesach. O jednym z nich wspominano w prasie.