Prawo pracy

Znajomość prawa pracy jest niezbędna, niezależnie od tego czy jest się pracodawcą, czy pracownikiem. Nieprzestrzeganie przepisów może nieść poważne konsekwencje dla obu stron stosunku pracy. Dlatego zachęcam do skorzystania z fachowej porady.