Prawo cywilne, umowy

Na co dzień stajemy się stronami wielu umów, niezależnie od tego czy następuje to w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy nie.
Zatem niezwykle ważne jest, by mieć pewność, że zawierana umowa jest korzystna i nie zawiera podstępnych zapisów. Na kolejnym etapie należy czuwać nad prawidłowym wykonaniem umowy przez kontrahenta, a w przypadku problemów, wiedzieć jak dochodzić swoich praw.
Dlatego pomoc adwokata, w sprawach zawieranych umów, okazuje się często wręcz niezbędna.