Obsługa prawna Polaków z zagranicy

W zakresie usług skierowanych do osób fizycznych świadczę pomoc prawną również dla Polaków stale mieszkających za granicą.
Dotyczy to w szczególności spraw związanych z obrotem nieruchomościami, sprawami spadkowymi oraz rejestracją w urzędach stanu cywilnego rozwodu lub związku małżeńskiego zawartego poza granicami Polski.

Wykonując zlecenie priorytetem, obok sprawnego i szybkiego załatwienia sprawy, jest minimalizacja ponoszonych przez Ciebie kosztów. W tym celu kontakt odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (skype, e-mail, facebook), a niezbędne czynności procesowe staram się przeprowadzać za pośrednictwem najbliższych urzędów konsularnych. Ponadto, celem udogodnienia, wynagrodzenie przyjmowane jest także w walucie właściwej dla kraju Twojego zamieszkania.