Blog o upadłości

wupadłości.pl

Przypadki niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości kontrahentów, stanowią nierozerwalne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Blog poświęcony jest właśnie dochodzeniu zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Za jego pośrednictwem staram się oswoić wierzycieli z procedurą postępowania upadłościowego. Znajdziesz tam również wskazówki i porady oraz bieżące informacje o przedsiębiorstwach ogłaszających upadłość.

Strona spotkała się z dużym zainteresowaniem – zarówno klientów, jak i mediów proszących mnie o wypowiedzi w charakterze eksperta.


wupadłości.pl