Blog o upadłości konsumenckiej


Upadłość może ogłosić nie tylko przedsiębiorstwo, ale i osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Na blogu wyjaśniam czym jest upadłość konsumencka i w przystępny sposób oswajam dłużnika z procedurą postępowania.


upadłośćkonsumencka.com.pl