Prawo upadłościowe i naprawcze

W mojej praktyce prawo upadłościowe zajmuje szczególne miejsce. Jest to dziedzina, której dotyczy większość prowadzonych przeze mnie spraw. Jestem pełnomocnikiem stron w głośnych sprawach upadłościowych (reprezentuję m.in. wierzycieli Gant Development), komentuję je dla mediów i prowadzę wupadłości.pl o tej tematyce.

Ponadto zajmuje się sprawami upadłości konsumenckiej, które prowadzę na terenie całego kraju. Tematyce tej poświęcony jest mój blog upadłośćkonsumencka.com.pl, jak również prowadzone przeze mnie forum upadlosckonsumencka.org.