Działalność pro bono

W sprawach uznanych za szczególnie społecznie ważne oraz pożyteczne, podejmuję się świadczenia usług nieodpłatnie lub za symboliczne honorarium.