Ofertę kancelarii kieruję do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, w tym do Polaków przebywających za granicą i poszukujących profesjonalnych usług prawnych.

Moim zadaniem, jako Twojego adwokata, jest jak najlepsza dbałość o Twoje sprawy. Dlatego, oferując Ci rzetelną obsługę prawną, specjalizuję się głównie w poniższych dziedzinach:

Jeśli szukasz prawnika dostępnego dla Ciebie w każdym czasie, z dużym doświadczeniem w swojej specjalizacji, eksperta mediów branżowych, to dobrze trafiłeś.

Zapraszam Cię do mojej kancelarii.

adw. Michał Hajduk

Michał Hajduk

OBSŁUGA SPRAW ZWIĄZANYCH Z RESTRUKTURYZACJĄ

Z dniem 01 stycznia 2016 r. w życie wchodzi Prawo restrukturyzacyjne. Nowa ustawa wprowadza instrumenty prawne, mające na celu pomóc przedsiębiorcom zagrożonym upadłością, wyjść z kłopotów finansowych. Prawo restrukturyzacyjne reguluje procedury zawierania układu przez dłużnika z jego wierzycielami oraz metody prowadzenia działań sanacyjnych. Nowe procedury zabezpieczają interesy dłużnika przed działaniami wierzycieli,  chroniąc go m.in. przed postępowaniami egzekucyjnymi oraz postępowaniem upadłościowym.

szczegóły >>

W CZYM CI POMOGĘ?

 • doradztwo prawne w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością
 • wybór najlepszej dla Ciebie metody restrukturyzacji zadłużenia
 • przygotowywanie wniosku restrukturyzacyjnego, planu restrukturyzacyjnego oraz innych dokumentów na potrzeby postępowania sądowego
 • reprezentowanie w toku postępowania restrukturyzacyjnego
 • pomoc w poszukiwaniu wsparcia finansowego w toku restrukturyzacji

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Pomagam klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Zapewniam stałą obsługę prawną we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a w szczególności w zakresie prawa handlowego, cywilnego, wekslowego, prawa pracy, administracyjnego, prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Przygotowuję wszelkie potrzebne dokumenty (umowy, statuty itp.). W imieniu Klientów przeprowadzam też negocjacje.

Uczestniczę również w prowadzeniu sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

 

szczegóły >>

W CZYM CI POMOGĘ?

 • sporządzanie, analizowanie i negocjowanie umów handlowych, w szczególności umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy sprzedaży
 • sporządzanie pozwów, apelacji i innych pism procesowych w sprawach sądowych
 • sporządzenie umów i statutów spółek prawa handlowego
 • rejestrowanie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dochodzenie przed sądem należności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Mój blog o upadłości i blog o najmie nieruchomości komercyjnych

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Jest to dziedzina, której poświęcam najwięcej czasu. Reprezentuję swoich Klientów, sporządzam dokumenty, doradzam przy upadłości deweloperskiej. Jestem pełnomocnikiem wielu osób i firm, będących stronami pokrzywdzonymi w wyniku ogłoszenia upadłości przez rozpoznawalnych deweloperów (np. głośna sprawa Gant Development). Komentowałem też bieżące sprawy i udzielałem porad dotyczących upadłości, dla telewizji, prasy i mediów internetowych.

Zajmuję się również zagadnieniem upadłości konsumenckiej.

 

szczegóły >>

W CZYM CI POMOGĘ?

 • reprezentowanie dłużników oraz wierzycieli przed sądem w sprawach upadłościowych i naprawczych
 • sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego
 • doradztwo przy upadłości deweloperskiej
 • przygotowanie zgłoszenia wierzytelności oraz zgłoszenia roszczeń i praw osobistych
 • sporządzenie wniosku lub pozwu o wyłączenia z masy upadłości Twojej własności
 • doradztwo w zakresie sporządzania propozycji układowych i naprawczych
 • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką

PRAWO WEKSLOWE

Moja kancelaria zajmuje się również sprawami związanymi z papierami wartościowymi jakimi są weksle. W ramach tej specjalizacji przede wszystkim sporządzam wzory weksli oraz pomagam w dochodzeniu należności.

 

szczegóły >>

W CZYM CI POMOGĘ?

 • sporządzenie wzoru weksla i umów wekslowych
 • sporządzenie pozwu oraz zarzutów do nakazu zapłaty z weksla
 • doradztwo przy uzupełnianiu weksla in blanco
 • dochodzenie należność z weksla przed sądem
 • reprezentowanie w sprawach karnych i cywilnych związanych z obrotem wekslowym
 • wszczynania i prowadzenie postępowań o umorzenie weksla

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Mój blog o upadłości

INNE DZIEDZINY PRAWA

Jestem dostępny dla Ciebie również wtedy, gdy potrzebujesz porady z innej dziedziny prawa. Pomagam swoim Klientom w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej.

szczegóły >>

W CZYM CI POMOGĘ?

 • przygotowanie i analiza dowolnych dokumentów
 • reprezentowanie przed sądami i innymi organami
 • bieżące doradztwo
 • przeprowadzanie negocjacji